FAQ

Mero Share

 • What is a Mero Share Account?
  मेरो शेयर खाता भनेको के हो?
  Mero Share is a web portal and mobile app of CDS and Clearing that shows the details of shares in Demat account. Opening a Mero Share Account will facilitate the application of IPO, FPO, Rights, Debenture through online. Beside application, checking IPO result and transferring sold shares can be done through Mero Share Account.

  मेरो सेयर सीडीएस र क्लियरिङको वेब पोर्टल र मोबाइल एप हो जसले डिम्याट खातामा शेयरहरूको विवरण देखाउँछ। मेरो शेयर खाता खोल्दा अनलाइन मार्फत आईपीओ, एफपीओ, राइट्स, डिबेन्चरको आवेदन गर्न सहज हुनेछ। आवेदनको अतिरिक्त, IPO को नतिजा जाँच गर्न र बेचेको शेयर स्थानान्तरण मेरो शेयर खाता मार्फत गर्न सकिन्छ।
 • Where can we open Mero Share account?
  मेरो शेयर खाता कहाँ खोल्न सकिन्छ?
  Visit the institution where you have opened a Demat account. Simply fill the form that requires BOID, Name, Mobile number and Email. You will receive a username and password in the mentioned email address.

  तपाईंले डिम्याट खाता खोलेको संस्थामा जानुहोस्। BOID, नाम, मोबाइल नम्बर र इमेल आवश्यक पर्ने फारम मात्र भर्नुहोस्। तपाईंले उल्लेख गरिएको इमेल ठेगानामा प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ।
 • Any other requirements in Mero Share account to apply online?
  मेरो शेयर खातामा अनलाइन आवेदन दिन कुनै अन्य आवश्यकताहरू छन्?
  IPO/FPO/Rights/Debenture can be applied online through the Mero Share account. After getting mero share account, take the CRN number (C-ASBA Registration Number) from the bank. Some banks also offer online services to get CRN number. Put your CRN number while applying for the issues.

  IPO/FPO/ राइट्स / डिबेन्चर मेरो शेयर खाता मार्फत अनलाइन आवेदन गर्न सकिन्छ। मेरो शेयर खाता प्राप्त गरेपछि, बैंकबाट CRN नम्बर (C-ASBA दर्ता नम्बर) लिनुहोस्। केही बैंकहरूले सीआरएन नम्बर लिन अनलाइन सेवाहरू पनि प्रदान गर्छन्। मुद्दाहरूको लागि आवेदन गर्दा आफ्नो CRN नम्बर राख्नुहोस्।
 • Do we need to pay for Mero Share?
  के हामीले मेरो शेयरको लागि तिर्नुपर्छ?
  Yes, we need to pay Rs. 50 annual charge for the account.

  हो, हामीले मेरो शेयरको खाताको लागि वार्षिक शुल्क रु.50 तिर्नुपर्छ ।
 • Features of Mero Share
  मेरो शेयर को विशेषताहरु
  - Check statement of Demat account
  - Get transaction history
  - Check portfolio
  - Check Pledge details
  - Apply IPO, FPO, Right, Debentures
  - EDIS for sold securities
  - Calculation of Weight Average Cost of securities
  - Change bank details of Demat Account

  - डिम्याट खाताको विवरण जाँच गर्नुहोस्
  - लेनदेन इतिहास प्राप्त गर्नुहोस्
  - पोर्टफोलियो जाँच गर्नुहोस्
  - प्रतिज्ञा विवरणहरू जाँच गर्नुहोस्
  - IPO, FPO, Right, Debentures लागू गर्नुहोस्
  - बेचेको सेक्युरिटीहरूको लागि EDIS
  - प्रतिभूतिहरूको वजन औसत लागतको गणना
  - डिम्याट खाताको बैंक विवरणहरू परिवर्तन गर्नुहोस्

   
× Chat